Wie ben ik?

Ik ben in 1981 in Poperinge geboren, intussen vader van 2 kinderen en partner van Charlotte. Ik studeerde een bacheloropleiding tot psychiatrisch verpleegkundige (KHBO/Vives Brugge) gevolgd door een masteropleiding Verplegingswetenschap (KULeuven). Na wat gewerkt te hebben in de verpleegkundige praktijk ben ik sinds een zevental jaar tewerkgesteld aan de Vives Hogeschool te Kortrijk. Ik ben er verantwoordelijke voor de opleiding verpleegkunde met als keuzetraject psychiatrische verpleegkunde.

Enerzijds keek ik uit om opnieuw hulpverlener te zijn, anderzijds had ik reeds lang interesse in ‘psychotherapie’ en in het kunnen aansluiten bij diverse hulpvragen van mensen. Daarom besloot ik in 2013 om een opleiding te starten die me deze kans kan geven. Ik volgde de erkende vierjarige opleiding Oplossingsgerichte Systeemtherapie aan het Korzybski-instituut te Brugge waar ik in juni 2017 afstudeerde.

Ik ben lid van een intervisiegroep met maandelijkse bijeenkomst. Deze groep bestaat uit 6 collega-therapeuten waarbij we spreken over de gang van zaken, we geven elkaar feedback, enzoverder.

Daarnaast ben ik tevens lid van de Vlaamse Vereniging van Oplossingsgerichte Deskundigen (VVDO), dit om de recente ontwikkelingen bij te kunnen blijven.

Werkwijze

“Problemen waarmee we kampen kunnen niet met dezelfde denkwijze worden opgelost
als waarmee we ze hebben veroorzaakt” 

– A. Einstein

Soms zijn er momenten in het leven dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Het kan dan goed zijn om een klankbord of spiegel in te zetten, iemand die je helpt inzien dat het anders en beter kan. Moeilijkheden ontwikkelen immers talenten die onder normale omstandigheden onopgemerkt blijven (Horatius). Dit is waar we doorheen de sessies rond stil staan: onder de moeilijkheden die je ervaart schuilen mogelijkheden, ook al zijn deze voor jou op dat ogenblik niet zichtbaar.

Psychotherapie kan je helpen om weer vat te krijgen op de dingen die je nu lijken te ontglippen. Doorheen de therapiesessies gaan we op zoek naar jouw talenten om opnieuw keuzes te zien. Via gesprekken, via denken en doen in veiligheid en vertrouwen komen we samen tot een waardevol herstelproces. We staan stil bij je problemen en moeilijkheden. We hebben aandacht voor wat er niet goed gaat, vooral om inzicht te krijgen in wat overigens wel goed verloopt.

We zoeken samen naar jouw mogelijkheden en krachten want er is geen standaardbehandeling die voor iedereen geldt. Evenmin zijn er kant-en-klare oplossingen voor je kwetsbaarheid. Daarom nemen we samen de tijd die nodig is om te werken rond jouw specifieke hulpvraag en je persoonlijk levensverhaal.

Samen zoeken we naar de verandering die gewenst en haalbaar is.

Oplossingsgerichte therapie: wat??

“Verliezen bestaat niet zolang je blijft proberen”

– M. Ditka

Bij de meeste psychotherapeutische interventies wordt er aandacht geschonken aan de beperking, aan het probleem, de moeilijkheden. Dit wordt meestal tot in detail besproken. De oplossingsgerichte therapie kenmerkt zich vooral door zich daarop slechts met mate te richten. De vraag die ertoe doet is wat je wél wil, en bijgevolg niet wat je liever niet meer wil hebben of waar je vanaf wil. In plaats van de aandacht te richten op het probleem, richten we deze op de mogelijkheden. Hulp kan alleen maar goed zijn als dit het duwtje in de rug betekent voor zelfhulp. We zoeken naar alternatieve gewoontes waaruit kan gekozen worden om de ‘slechte’ gewoonte minder verplicht te moeten kiezen: de vrijheid om te kiezen is belangrijk, en niet enkel de aandrang of de hulp in de goede richting. Dit versterkt jouw gevoel van eigenwaarde, en iedereen wenst uiteindelijk te kiezen voor gezond gedrag.

Oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit dat inzicht in het ontstaan van een moeilijkheid niet altijd nodig is voor verandering. Het concreet maken van de gewenste situatie en de kleine stappen om dat doel te bereiken, en het analyseren van uitzonderingen op het probleem kunnen dan ook al voldoende zijn voor verandering in de goede richting.

Respect vormt de basis voor de samenwerking. We zoeken hoe we de gezondheidsbelemmerende aspecten kunnen aanvaarden, pas dan kunnen andere hulpbronnen aangeboord worden, denken we maar aan iemand die blind geworden is en zijn gehoor, tast en geur weet te herwaarderen.

Het oplossingsgericht werken vertrekt vanuit een viertal basisprincipes:

– een mens kan alleen zijn eigen gewoontes veranderen;
– therapie is altijd zelftherapie, hierdoor is iedereen in staat om zijn eigen probleem aan te pakken;
– samen creëren we een context waarin therapie en verandering mogelijk wordt;
– iedereen heeft een wens om aan zijn moeilijkheden te werken of ze beter te leren accepteren;
– de bijdrage van de therapeut is om dit zo aangenaam en eenvoudig mogelijk te maken.
Het doel is dus om jou te helpen in het leven dat je wil leven en hierbij goede gewoontes na te streven.

Voor wie??

Binnen mijn praktijk richt ik me onder meer tot  jongeren (vanaf ong. 16 jaar), volwassenen en ouderen die vooreerst nood hebben aan een gesprek. Daarnaast kan men bij mij terecht wanneer men geconfronteerd wordt met depressie, manie, burn-out, post-traumatische stress, ADHD en impulsmoeilijkheden, angst, fobieën, paniek, automutilatie, eetproblemen, psychose, chronische ziektes, CVS, echtscheiding, alcohol- of drugsverslaving,… Tevens kunnen mensen met moeilijkheden in hun relatie bij mij terecht, als koppel of individueel. Daarnaast ben ik vertrouwd met een specifieke aanpak (EMDR) voor mensen die nu of in het verleden zijn geconfronteerd met trauma’s en ernstige, overweldigende gebeurtenissen die belastend blijven. Ook werk ik met teams en groepen omtrent debriefing wanneer een ernstig incident een rol blijft spelen op de werkvloer.

Ik volgde de psychotherapeutische opleiding aan het Korzybski-instituut van Brugge. Dit instituut is een erkend opleidingscentrum voor psychotherapie, en de Oplossingsgerichte Systeemtherapie wordt wetenschappelijk als effectief en efficiënt beschouwd, en is geïnspireerd op het werk van M. Erickson. Dr. L. Isebaert, neuroloog, psychiater en psychotherapeut, en Dr M. Le Fevere de Ten Hove, kinderpsychiater en systeemtherapeut staan reeds vele jaren aan de basis van het Korzybski-instituut dat wereldwijd erkend wordt.

Contactformulier

Je wenst een afspraak te maken? Je hebt nog enkele vragen?,… Laat gerust je gegevens na, dan neem ik spoedig contact met je op!

Welke kleur heeft gras?

Gegevens & Locatie

Tijs Maerten Psychotherapeut – Krombeekseweg 12, 8970 Poperinge – T: 0474 98 15 73 – M: info@tijsmaertentherapie.be

Tarief en terugbetaling

Kostprijs?

Kostprijs per sessie bedraagt 50€. Deze prijs blijft idem voor gezinstherapie, relatietherapie,…

Christelijke mutualiteit

Terugbetaling (50%) voor jongeren die recht hebben op kinderbijslag indien je beschikt over een verwijzingsdocument van een arts, een CLB, …(maximum 12 sessies).

NIEUW: vanaf 01/01/2018 zal CM ook terugbetaling voorzien voor volwassenen: 10€/sessie (max 12 sessies in totaal).

Bond Moyson

50% voor jongeren tot en met 18 jaar indien je beschikt over een verwijzingsdocument van een arts.

Mutualiteit Partena

20 euro per sessie (maximum 6 sessies per jaar) voor jongeren tot 18 jaar.

Onafhankelijke Ziekenfonds OZ

10 euro per sessie (maximum 10 sessies per jaar) voor jongeren tot 18 jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

10 euro per sessie (maximum 5 sessies per jaar) voor jongeren en volwassenen.

Liberale mutualiteit

Voor kinderen en jongeren: 20€/sessie (max 120€/jaar), en voor volwassenen: 10€/sessie (max 60€/jaar)